Diensten

Wij bieden preventieve en curatieve juridische dienstverlening aan ondernemingen en particulieren.

Veeleer dan elk dossier voor de rechtbank te bepleiten streven wij door een grondige analyse van Uw dossier naar de meest gunstige oplossing en indien mogelijk streven wij een minnelijke regeling na.

Na een eerste consultatie analyseren wij de ter beschikking zijnde gegevens en maken wij een haalbaarheidsstudie op waardoor U als cliënt samen met ons op geïnformeerde wijze de voor– en nadelen die verbonden zijn aan het inleiden van een procedure kan beoordelen.

Naast juridische bijstand in geschillenbeslechting voor de rechtbank kan U bij ons ook terecht voor preventieve juridische dienstverlening zoals het opstellen van overeenkomsten en het begeleiden van onderhandelingen.

Ons kantoor focust zich op ondernemingen en biedt bijstand in:

- Ondernemingsrecht
- Verbintenissenrecht
- Vastgoedrecht
- Fiscaal Recht
- Arbeidsrecht


Ook voor een kordaat antwoord op betalingsachterstand en incasso kan U bij ons terecht.

Door een persoonlijke en no-nonsense aanpak streven wij naar een optimale samenwerking met ons cliënteel waarin transparantie en flexibiliteit essentieel zijn. Als U geen tijd heeft om op consultatie te komen, dan komen wij naar U toe. Vaak ligt de meest essentiële informatie immers op Uw kantoor.

Wij hopen U weldra te mogen ontmoeten.

Informatie over onze tarieven >
Neem vrijblijvend contact met ons op >